LIÊN HỆ

Nền tảng Olymp Trade được chứng nhận bởi Ủy ban tài chính quốc tế

Website: https://olymptrade.com/

Nền tảng Olymp Trade được chứng nhận bởi Ủy ban tài chính quốc tế (FinaCom) với tư cách là một thành viên hạng A. Ủy ban Tài chính đảm bảo điền cho các nhà giao dịch lên đến 20.000 đô la trong mỗi trường hợp nếu tranh chấp giữa một nhà giao dịch và một nhà môi giới được giải quyết theo hướng lợi cho nhà giao dịch (theo các điều kiện do FinaCom đề ra).

Vào tháng 9, Olymp Trade đã được chứng nhận là nhà môi giới chất lượng bởi một dịch vụ độc lập có tên Verify My Trade.

Facebook: 

https://www.facebook.com/olymptradecom/

Facebook group:

https://www.facebook.com/groups/OlympTradeVietnam

Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCSAyBAu2P5x_Y4uDWVVbFaA

Instagram:

https://www.instagram.com/olympglobal